Polityka prywatności

  1. Niniejszy dokument opisuje Politykę Prywatności aplikacji mobilnychKACPER BANASIK Solutions(dalej "Polityka Prywatności"): Spotkaj Swojego Pracodawcę.
  2. Aplikacje KACPER BANASIK Solutions (dalej "Aplikacje"), są instalowane na urządzeniach mobilnych, w szczególności na telefonach komórkowych i tabletach, po uprzednim pobraniu Aplikacji przez użytkownika za pośrednictwem sklepu Play (Android) oraz sklepu App Store (iOS).
  3. Korzystanie z Aplikacji wymaga posiadania urządzenia mobilnego z systemem iOS lub Android.
  4. Korzystanie z Aplikacji nie wymaga podania jakichkolwiek danych osobowych. Aplikacje nie przechowują żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika Aplikacji.
  5. W przypadku braku akceptacji na zasady Polityki Prywatności prosimy nie instalować Aplikacji lub ją odinstalować. Trwałe usunięcie Aplikacji z urządzenia mobilnego jest równoznaczne z zakończeniem korzystania z Aplikacji.
  6. Polityka Prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności Google Play Store i Apple App Store. KACPER BANASIK Solutions nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności realizowaną przez podmioty zarządzające aplikacjami Google Play Store i Apple App Store oraz przestrzeganie przez nie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), ustawy z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2018.1000) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2017.1219) w ramach Google Play Store oraz Apple App Store.
  7. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na: support@msapps.pl